Maghanda para sa Unpredictable

Maghanda para sa Unpredictable

Bagama't hindi mahuhulaan ang hinaharap, alam natin na ang mga wildfire at iba pang natural na sakuna ay naging isang bagong normal. Halos tiyak na lahat tayo ay maaapektuhan ng mga ito sa anumang paraan.

Ang paghahanda para sa hindi mahuhulaan ay mahalaga sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Responsibilidad mong ihanda ang iyong pamilya, mga alagang hayop, tahanan, at ang iyong sarili sakaling magkaroon ng emergency. Mag-click sa mga larawan sa ibaba upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano maghanda para sa bawat isa sa mga sitwasyong ito.