Komunidad

Sino ang Aming Pinaglilingkuran

“Kami ay nakatuon sa pagprotekta sa buhay, ari-arian, kapaligiran, at sa paghahatid ng pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo sa customer sa mga mamamayan ng Brisbane, Daly City, at Pacifica. Ang mga halaga ng Organisasyon ng serbisyo, pangkat, responsibilidad, integridad, pananaw at empatiya ay gagabay sa atin tungo sa kahusayan.

"Dagdag pa, ang Organisasyon ng Sunog ay batay sa "Mga Priyoridad ng Kagawaran" ng Kaligtasan, Kahandaan sa Operasyon, Pagtugon sa Insidente at Pagsasanay. Bilang karagdagan, ang ating mga kalalakihan at kababaihan ay ginagabayan ng "Mga Layunin ng Serbisyo ng Kagawaran" na binubuo ng serbisyo sa customer, organisasyong may mataas na pagganap, paghahatid ng mga serbisyo at programa na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao, at mga aktibidad at pakikipagsapalaran na nakatuon sa komunidad.

"Ang bawat miyembro ng Organisasyon ay kritikal at nagbibigay ng lakas na kinakailangan sa pagsasakatuparan ng mga priyoridad at layuning ito, pati na rin ang paghahatid ng aming mga serbisyo sa komunidad bilang suporta sa Mission of the Fire Organization."

—Ron D. Myers
Punong Bumbero